آگوست 29, 2017

اجرای ویدئو مپینگ ساختمان قزاقخانه ( تهران )

آگوست 29, 2017

اجرای ویدئو مپینگ ساختمان قزاقخانه ( تهران )

آگوست 29, 2017

اجرای ویدئو مپینگ در ویلای شخصی

آگوست 29, 2017

اجرای ویدئو مپینگ اذان

آگوست 29, 2017

اجرای ویدئو مپینگ ورودی هتل نارنجستان محمود آباد 1393

آگوست 29, 2017

طراحی نورپردازی پل گردشگری چنارراهدار ( شیراز )

آگوست 29, 2017

طراحی روشنایی پل کابلی ولیعصر (عج) شیراز

1
آگوست 29, 2017

طراحی نورپردای پل کابلی ولیعصر ( شیراز )

آگوست 28, 2017

طراحی نورپردازی ساختمان شهرداری منطقه 8 شیراز

آگوست 28, 2017

طراحی نورپردازی کوشک باغ دلگشا ( شیراز )

آگوست 28, 2017

طراحی نورپردازی جداره محدوده خیابان سرچشمه تهران

آگوست 28, 2017

طراحی نورپردازی بقعه علی ابن حمزه ( شیراز )

آگوست 28, 2017

طراحی نورپردازی روگذر رضوان-رحمت ( شیراز )

آگوست 28, 2017

طراحی نورپردازی زیرگذر زند ( شیراز )

آگوست 28, 2017

طراحی نورپردازی ساختمان شورای شهر ( شیراز )

آگوست 28, 2017

طراحی نورپردازی تقاطع غیر همسطح شهدای سعدی ( شیراز )