طراحی نورپردازی

طراحی نورپردازی تقاطع غیر همسطح تخت جمشید ( شیراز )